Αστερίξ εκδόσεων Σπανού. 1968. 85 τεύχη
Asterix (edition: "Spanos")
Asterix Spanou 01.jpg
Asterix Spanou 01.jpg
Asterix Spanou 04.jpg
Asterix Spanou 04.jpg
Asterix Spanou 10.jpg
Asterix Spanou 10.jpg
Asterix Spanou 12.jpg
Asterix Spanou 12.jpg
Asterix Spanou 16.jpg
Asterix Spanou 16.jpg
Asterix Spanou 17.jpg
Asterix Spanou 17.jpg
Asterix Spanou 18.jpg
Asterix Spanou 18.jpg
Asterix Spanou 21.jpg
Asterix Spanou 21.jpg
Asterix Spanou 22.jpg
Asterix Spanou 22.jpg
Asterix Spanou 23.jpg
Asterix Spanou 23.jpg
Asterix Spanou 25.jpg
Asterix Spanou 25.jpg
Asterix Spanou 26.jpg
Asterix Spanou 26.jpg
Asterix Spanou 30.jpg
Asterix Spanou 30.jpg
Asterix Spanou 31.jpg
Asterix Spanou 31.jpg
Asterix Spanou 33.jpg
Asterix Spanou 33.jpg
Asterix Spanou 50.jpg
Asterix Spanou 50.jpg
Asterix Spanou 51.jpg
Asterix Spanou 51.jpg
Asterix Spanou 53.jpg
Asterix Spanou 53.jpg
Asterix Spanou 56.jpg
Asterix Spanou 56.jpg
Asterix Spanou 58.jpg
Asterix Spanou 58.jpg
Asterix Spanou 64.jpg
Asterix Spanou 64.jpg
Asterix Spanou 65.jpg
Asterix Spanou 65.jpg
Asterix Spanou 66.jpg
Asterix Spanou 66.jpg
Asterix Spanou 68.jpg
Asterix Spanou 68.jpg
Asterix Spanou 69.jpg
Asterix Spanou 69.jpg
Asterix Spanou 72.jpg
Asterix Spanou 72.jpg
Asterix Spanou 73.jpg
Asterix Spanou 73.jpg
Asterix Spanou 74.jpg
Asterix Spanou 74.jpg
Asterix Spanou 78.jpg
Asterix Spanou 78.jpg
Asterix Spanou 79.jpg
Asterix Spanou 79.jpg
Asterix Spanou 83 4.jpg
Asterix Spanou 83 4.jpg
Asterix Spanou 85 .jpg
Asterix Spanou 85 .jpg

Στο ένθετο περιοδικό για τα κόμικς "Εννέα" η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ έχει αφιέρωμα για τίς πρώτες ελληνικές εκδόσεις του Αστερίξ ( "ΕΝΝΕΑ" #98, 15 Μαίου 2002 )  

TEN TEN σε μεγάλο σχήμα εβδομαδιαίο. 1968. 48 τεύχη
Tin Tin in big Format published Weekly. 1968. 48 Issues
Ten Ten Big 01.jpg
Ten Ten Big 01.jpg
Ten Ten Big 02.jpg
Ten Ten Big 02.jpg
Ten Ten Big 03.jpg
Ten Ten Big 03.jpg
Ten Ten Big 04.jpg
Ten Ten Big 04.jpg
Ten Ten Big 05.jpg
Ten Ten Big 05.jpg
Ten Ten Big 06.jpg
Ten Ten Big 06.jpg
Ten Ten Big 07.jpg
Ten Ten Big 07.jpg
Ten Ten Big 08.jpg
Ten Ten Big 08.jpg
Ten Ten Big 09.jpg
Ten Ten Big 09.jpg
Ten Ten Big 10.jpg
Ten Ten Big 10.jpg
Ten Ten Big 12.jpg
Ten Ten Big 12.jpg
Ten Ten Big 13.jpg
Ten Ten Big 13.jpg
Ten Ten Big 14.jpg
Ten Ten Big 14.jpg
Ten Ten Big 15.jpg
Ten Ten Big 15.jpg
Ten Ten Big 16.jpg
Ten Ten Big 16.jpg
Ten Ten Big 17.jpg
Ten Ten Big 17.jpg
Ten Ten Big 18.jpg
Ten Ten Big 18.jpg
Ten Ten Big 19.jpg
Ten Ten Big 19.jpg
Ten Ten Big 23.jpg
Ten Ten Big 23.jpg
Ten Ten Big 29.jpg
Ten Ten Big 29.jpg
Ten Ten Big 30.jpg
Ten Ten Big 30.jpg
Ten Ten Big 33.jpg
Ten Ten Big 33.jpg
Ten Ten Big 34.jpg
Ten Ten Big 34.jpg
Ten Ten Big 38.jpg
Ten Ten Big 38.jpg
Ten Ten Big 42.jpg
Ten Ten Big 42.jpg
Ten Ten Big 48.jpg
Ten Ten Big 48.jpg

Τεν Τεν Φωτοπεριπέτειες. Δεκαπενθήμερη έκδοση, 1969. 24 συνολικά τεύχη
Tin Tin Photo Stories. Bi Weekly edition. Including a full BD Story. 1969, 24 issues total
Ten Ten Photo 01.jpg
Ten Ten Photo 01.jpg
Ten Ten Photo 02.jpg
Ten Ten Photo 02.jpg
Ten Ten Photo 03.jpg
Ten Ten Photo 03.jpg
Ten Ten Photo 04.jpg
Ten Ten Photo 04.jpg
Ten Ten Photo 05.jpg
Ten Ten Photo 05.jpg
Ten Ten Photo 06.jpg
Ten Ten Photo 06.jpg
Ten Ten Photo 08.jpg
Ten Ten Photo 08.jpg
Ten Ten Photo 09.jpg
Ten Ten Photo 09.jpg
Ten Ten Photo 11.jpg
Ten Ten Photo 11.jpg
Ten Ten Photo 19.jpg
Ten Ten Photo 19.jpg
Ten Ten Photo ID 05.jpg
Ten Ten Photo ID 05.jpg
Ten Ten Photo ID 08.jpg
Ten Ten Photo ID 08.jpg
Ten Ten Photo ID 11.jpg
Ten Ten Photo ID 11.jpg
Ten Ten Photo Story 2.jpg
Ten Ten Photo Story 2.jpg
Ten Ten Photo Story.jpg
Ten Ten Photo Story.jpg

Τεν Τεν μικρό σχήμα. Εβδομαδιαίο. 1970
Tin Tin in small format. Published Weekly
Ten Ten SM 01.jpg
Ten Ten SM 01.jpg
Ten Ten SM 02.jpg
Ten Ten SM 02.jpg
Ten Ten SM 03.jpg
Ten Ten SM 03.jpg
Ten Ten SM 04.jpg
Ten Ten SM 04.jpg
Ten Ten SM 05.jpg
Ten Ten SM 05.jpg
Ten Ten SM 06.jpg
Ten Ten SM 06.jpg
Ten Ten SM 10.jpg
Ten Ten SM 10.jpg
Ten Ten SM 11.jpg
Ten Ten SM 11.jpg
Ten Ten SM 12.jpg
Ten Ten SM 12.jpg
Ten Ten SM 13.jpg
Ten Ten SM 13.jpg
Ten Ten SM 14.jpg
Ten Ten SM 14.jpg
Ten Ten SM 15.jpg
Ten Ten SM 15.jpg
Ten Ten SM 16.jpg
Ten Ten SM 16.jpg
Ten Ten SM 17.jpg
Ten Ten SM 17.jpg
Ten Ten SM 18.jpg
Ten Ten SM 18.jpg
Ten Ten SM 21.jpg
Ten Ten SM 21.jpg
Στο ένθετο περιοδικό για τα κόμικς "Εννέα" η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ έχει άρθρο για τίς πρώτες ελληνικές εκδόσεις του Τέν Τέν ( "ΕΝΝΕΑ" #176, 19 Νοεμβρίου 2003 )

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του myomics.gr