Για παλιά τεύχη ΤΙΡΑΜΟΛΑ και ΣΕΡΑΦΙΝΟ κάνετε κλίκ εδώ..!!!

 

Σεραφίνο πρώτης σειράς. Από τον 7/1969 και για ~340 τεύχη.
Serafino A 001.jpg
Serafino A 001.jpg
Serafino A 017.jpg
Serafino A 017.jpg
Serafino A 028.jpg
Serafino A 028.jpg
Serafino A 038.jpg
Serafino A 038.jpg
Serafino A 049.jpg
Serafino A 049.jpg
Serafino A 051.jpg
Serafino A 051.jpg
Serafino A 055.jpg
Serafino A 055.jpg
Serafino A 056.jpg
Serafino A 056.jpg
Serafino A 057.jpg
Serafino A 057.jpg
Serafino A 059.jpg
Serafino A 059.jpg
Serafino A 060.jpg
Serafino A 060.jpg
Serafino A 066.jpg
Serafino A 066.jpg
Serafino A 071.jpg
Serafino A 071.jpg
Serafino A 078.jpg
Serafino A 078.jpg
Serafino A 083.jpg
Serafino A 083.jpg
Serafino A 084.jpg
Serafino A 084.jpg
Serafino A 085.jpg
Serafino A 085.jpg
Serafino A 086.jpg
Serafino A 086.jpg
Serafino A 087.jpg
Serafino A 087.jpg
Serafino A 088.jpg
Serafino A 088.jpg
Serafino A 089.jpg
Serafino A 089.jpg
Serafino A 090.jpg
Serafino A 090.jpg
Serafino A 092.jpg
Serafino A 092.jpg
Serafino A 094.jpg
Serafino A 094.jpg
Serafino A 150.jpg
Serafino A 150.jpg
Serafino A 207.jpg
Serafino A 207.jpg
Serafino A 211.jpg
Serafino A 211.jpg
Serafino A 213.jpg
Serafino A 213.jpg
Serafino A 218.jpg
Serafino A 218.jpg
Serafino A 224.jpg
Serafino A 224.jpg
Serafino A 225.jpg
Serafino A 225.jpg
Serafino A 235.jpg
Serafino A 235.jpg
Serafino A 251.jpg
Serafino A 251.jpg
Serafino A 255.jpg
Serafino A 255.jpg
Serafino A 267.jpg
Serafino A 267.jpg
Serafino A 280.jpg
Serafino A 280.jpg
Serafino A 286.jpg
Serafino A 286.jpg
Serafino A 294.jpg
Serafino A 294.jpg
Serafino A 298.jpg
Serafino A 298.jpg
Serafino A 310.jpg
Serafino A 310.jpg
Serafino A 311.jpg
Serafino A 311.jpg
Serafino A 317.jpg
Serafino A 317.jpg
Serafino A 319.jpg
Serafino A 319.jpg
Serafino A 323.jpg
Serafino A 323.jpg
Serafino A 326.jpg
Serafino A 326.jpg

Σεραφίνο Β' περιόδου. Από το 1976 και για ~680 τεύχη. Η αρίθμηση στην πορεία ενσωμάτωσε και της πρώτης περιοδού και έφτασε σε πάνω από 1000 τεύχη. Τα πρώτα ~70 τεύχη περιείχαν ιστορίες με τον Έλληνα Σεραφίνο. Σε σκίτσο του Ισαάκ Μοσχίδη
Serafino 012.jpg
Serafino 012.jpg
Serafino 024.jpg
Serafino 024.jpg
Serafino 032.jpg
Serafino 032.jpg
Serafino 037 .jpg
Serafino 037 .jpg
Serafino 044.jpg
Serafino 044.jpg
Serafino 069.jpg
Serafino 069.jpg
Serafino 083.jpg
Serafino 083.jpg
Serafino 086.jpg
Serafino 086.jpg
Serafino 106.jpg
Serafino 106.jpg
Serafino 127.jpg
Serafino 127.jpg
Serafino 130.jpg
Serafino 130.jpg
Serafino 485.jpg
Serafino 485.jpg
Serafino 519.jpg
Serafino 519.jpg
Serafino 524.jpg
Serafino 524.jpg
Serafino 529.jpg
Serafino 529.jpg
Serafino 531.jpg
Serafino 531.jpg
Serafino 546.jpg
Serafino 546.jpg
Serafino 551.jpg
Serafino 551.jpg
Serafino 559.jpg
Serafino 559.jpg
Serafino 601.jpg
Serafino 601.jpg
Serafino 613.jpg
Serafino 613.jpg
Serafino 629.jpg
Serafino 629.jpg
Serafino 655.jpg
Serafino 655.jpg
Serafino 656.jpg
Serafino 656.jpg
Serafino 660.jpg
Serafino 660.jpg
Serafino 672.jpg
Serafino 672.jpg
Serafino 676.jpg
Serafino 676.jpg
Serafino 677.jpg
Serafino 677.jpg
Serafino 678.jpg
Serafino 678.jpg
Serafino 684.jpg
Serafino 684.jpg
Serafino 687.jpg
Serafino 687.jpg
Serafino 753.jpg
Serafino 753.jpg
Serafino 756.jpg
Serafino 756.jpg
Serafino 767.jpg
Serafino 767.jpg
Serafino 780.jpg
Serafino 780.jpg
Serafino 781.jpg
Serafino 781.jpg
Serafino 782.jpg
Serafino 782.jpg
Serafino 783.jpg
Serafino 783.jpg
Serafino 784.jpg
Serafino 784.jpg
Serafino 798.jpg
Serafino 798.jpg
Serafino 799.jpg
Serafino 799.jpg
Serafino 800.jpg
Serafino 800.jpg
Serafino 801.jpg
Serafino 801.jpg
Serafino 802.jpg
Serafino 802.jpg
Serafino 807.jpg
Serafino 807.jpg
Serafino 815.jpg
Serafino 815.jpg
Serafino 816.jpg
Serafino 816.jpg
Serafino 817.jpg
Serafino 817.jpg
Serafino 853.jpg
Serafino 853.jpg
Serafino 894.jpg
Serafino 894.jpg
Serafino 896.jpg
Serafino 896.jpg
Serafino 897.jpg
Serafino 897.jpg
Serafino 902.jpg
Serafino 902.jpg
Serafino 909.jpg
Serafino 909.jpg
Serafino 965.jpg
Serafino 965.jpg
Serafino 967.jpg
Serafino 967.jpg
Serafino 969.jpg
Serafino 969.jpg


Σεραφίνο Σούπερ Α' περιόδου σε μεγάλο σχήμα. Από τον 4/1970 και για ~70  τεύχη
Serafino Super A 01.jpg
Serafino Super A 01.jpg
Serafino Super A 05.jpg
Serafino Super A 05.jpg
Serafino Super A 07.jpg
Serafino Super A 07.jpg
Serafino Super A 08.jpg
Serafino Super A 08.jpg
Serafino Super A 09.jpg
Serafino Super A 09.jpg
Serafino Super A 10.jpg
Serafino Super A 10.jpg
Serafino Super A 11.jpg
Serafino Super A 11.jpg
Serafino Super A 13.jpg
Serafino Super A 13.jpg
Serafino Super A 14.jpg
Serafino Super A 14.jpg
Serafino Super A 27.jpg
Serafino Super A 27.jpg
Serafino Super Klas M A 005.jpg
Serafino Super Klas M A 005.jpg

Σεραφίνο Σούπερ Β' περιόδου σε μεγάλο σχήμα. Από τον 03/1976 και για ~200 τεύχη
Serafino Super 002.jpg
Serafino Super 002.jpg
Serafino super 004.jpg
Serafino super 004.jpg
Serafino Super 005.jpg
Serafino Super 005.jpg
Serafino Super 006.jpg
Serafino Super 006.jpg
Serafino Super 016.jpg
Serafino Super 016.jpg
Serafino Super 019.jpg
Serafino Super 019.jpg
Serafino Super 032.jpg
Serafino Super 032.jpg
Serafino Super 034.jpg
Serafino Super 034.jpg
Serafino Super 035.jpg
Serafino Super 035.jpg
Serafino Super 036.jpg
Serafino Super 036.jpg
Serafino Super 037.jpg
Serafino Super 037.jpg
Serafino Super 038.jpg
Serafino Super 038.jpg
Serafino Super 041.jpg
Serafino Super 041.jpg
Serafino Super 043.jpg
Serafino Super 043.jpg
Serafino Super 048.jpg
Serafino Super 048.jpg
Serafino Super 049.jpg
Serafino Super 049.jpg
Serafino Super 050.jpg
Serafino Super 050.jpg
Serafino Super 052.jpg
Serafino Super 052.jpg
Serafino Super 054.jpg
Serafino Super 054.jpg
Serafino Super 072.jpg
Serafino Super 072.jpg
Serafino Super 077.jpg
Serafino Super 077.jpg
Serafino Super 081.jpg
Serafino Super 081.jpg
Serafino Super 090.jpg
Serafino Super 090.jpg
Serafino Super 091.jpg
Serafino Super 091.jpg
Serafino Super 092.jpg
Serafino Super 092.jpg
Serafino Super 094.jpg
Serafino Super 094.jpg
Serafino Super 117.jpg
Serafino Super 117.jpg
Serafino Super 138.jpg
Serafino Super 138.jpg

Τιραμόλα. Από το 1970 και για περίπου 1000 τεύχη.
Tiramola 005.jpg
Tiramola 005.jpg
Tiramola 065.jpg
Tiramola 065.jpg
Tiramola 170.jpg
Tiramola 170.jpg
Tiramola 217.jpg
Tiramola 217.jpg
Tiramola 256.jpg
Tiramola 256.jpg
Tiramola 270.jpg
Tiramola 270.jpg
Tiramola 303.jpg
Tiramola 303.jpg
Tiramola 309.jpg
Tiramola 309.jpg
Tiramola 314.jpg
Tiramola 314.jpg
Tiramola 317.jpg
Tiramola 317.jpg
Tiramola 326.jpg
Tiramola 326.jpg
Tiramola 332.jpg
Tiramola 332.jpg
Tiramola 337.jpg
Tiramola 337.jpg
Tiramola 357.jpg
Tiramola 357.jpg
Tiramola 360.jpg
Tiramola 360.jpg
Tiramola 364.jpg
Tiramola 364.jpg
Tiramola 483.jpg
Tiramola 483.jpg
Tiramola 487.jpg
Tiramola 487.jpg
Tiramola 488.jpg
Tiramola 488.jpg
Tiramola 489.jpg
Tiramola 489.jpg
Tiramola 492.jpg
Tiramola 492.jpg
Tiramola 493.jpg
Tiramola 493.jpg
Tiramola 494.jpg
Tiramola 494.jpg
Tiramola 495.jpg
Tiramola 495.jpg
Tiramola 584.jpg
Tiramola 584.jpg
Tiramola 631.jpg
Tiramola 631.jpg
Tiramola 637.jpg
Tiramola 637.jpg
Tiramola 655.jpg
Tiramola 655.jpg
Tiramola 749.jpg
Tiramola 749.jpg
Tiramola 750.jpg
Tiramola 750.jpg
Tiramola 751.jpg
Tiramola 751.jpg
Tiramola 752.jpg
Tiramola 752.jpg
Tiramola 753.jpg
Tiramola 753.jpg
Tiramola 764.jpg
Tiramola 764.jpg
Tiramola 765.jpg
Tiramola 765.jpg
Tiramola 766.jpg
Tiramola 766.jpg
Tiramola 767.jpg
Tiramola 767.jpg
Tiramola 768.jpg
Tiramola 768.jpg
Tiramola 769.jpg
Tiramola 769.jpg
Tiramola 770.jpg
Tiramola 770.jpg
Tiramola 778.jpg
Tiramola 778.jpg
Tiramola 779.jpg
Tiramola 779.jpg
Tiramola 788.jpg
Tiramola 788.jpg
Tiramola 839.jpg
Tiramola 839.jpg
Tiramola 840.jpg
Tiramola 840.jpg
Tiramola 869.jpg
Tiramola 869.jpg
Tiramola 870.jpg
Tiramola 870.jpg
Tiramola 875.jpg
Tiramola 875.jpg
Tiramola 899.jpg
Tiramola 899.jpg
Tiramola 921.jpg
Tiramola 921.jpg
Tiramola 942.jpg
Tiramola 942.jpg
 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του myomics.gr