ΜΠΛΕΚ "ΝΕΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ" Με: Φλας Γκόρντον, Πράκτορα Μουστάκια, Πανίσχυρο Μόργκαν, Παιδί Πάνθηρα, Super Boy

Πρόκειται για τη δεύτερη περίοδο του περιοδικού που ξεκίνησε με το πρώτο τεύχος στίς 7 Σεπτεμβρίου 1977.
Έφτασε στα 120 τεύχη δίνοντας την θέση της στον "Μπλέκ Νέα Περίοδος".
Στο γνωστό μεσαίο σχήμα με 68 σελίδες.

 
Mplek ND 001.jpg
Mplek ND 001.jpg
Mplek ND 002.jpg
Mplek ND 002.jpg
Mplek ND 003.jpg
Mplek ND 003.jpg
Mplek ND 004.jpg
Mplek ND 004.jpg
Mplek ND 005.jpg
Mplek ND 005.jpg
Mplek ND 006.jpg
Mplek ND 006.jpg
Mplek ND 007.jpg
Mplek ND 007.jpg
Mplek ND 008.jpg
Mplek ND 008.jpg
Mplek ND 009.jpg
Mplek ND 009.jpg
Mplek ND 010.jpg
Mplek ND 010.jpg
Mplek ND 011.jpg
Mplek ND 011.jpg
Mplek ND 012.jpg
Mplek ND 012.jpg
Mplek ND 013.jpg
Mplek ND 013.jpg
Mplek ND 014.jpg
Mplek ND 014.jpg
Mplek ND 015.jpg
Mplek ND 015.jpg
Mplek ND 016.jpg
Mplek ND 016.jpg
Mplek ND 017.jpg
Mplek ND 017.jpg
Mplek ND 018.jpg
Mplek ND 018.jpg
Mplek ND 019.jpg
Mplek ND 019.jpg
Mplek ND 020.jpg
Mplek ND 020.jpg
Mplek ND 021.jpg
Mplek ND 021.jpg
Mplek ND 022.jpg
Mplek ND 022.jpg
Mplek ND 023.jpg
Mplek ND 023.jpg
Mplek ND 024.jpg
Mplek ND 024.jpg
Mplek ND 025.jpg
Mplek ND 025.jpg
Mplek ND 026.jpg
Mplek ND 026.jpg
Mplek ND 027.jpg
Mplek ND 027.jpg
Mplek ND 028.jpg
Mplek ND 028.jpg
Mplek ND 029.jpg
Mplek ND 029.jpg
Mplek ND 030.jpg
Mplek ND 030.jpg
Mplek ND 031.jpg
Mplek ND 031.jpg
Mplek ND 032.jpg
Mplek ND 032.jpg
Mplek ND 033.jpg
Mplek ND 033.jpg
Mplek ND 034.jpg
Mplek ND 034.jpg
Mplek ND 035.jpg
Mplek ND 035.jpg
Mplek ND 036.jpg
Mplek ND 036.jpg
Mplek ND 037.jpg
Mplek ND 037.jpg
Mplek ND 040.jpg
Mplek ND 040.jpg
Mplek ND 041.jpg
Mplek ND 041.jpg
Mplek ND 042.jpg
Mplek ND 042.jpg
Mplek ND 043.jpg
Mplek ND 043.jpg
Mplek ND 044.jpg
Mplek ND 044.jpg
Mplek ND 045.jpg
Mplek ND 045.jpg
Mplek ND 046.jpg
Mplek ND 046.jpg
Mplek ND 047.jpg
Mplek ND 047.jpg
Mplek ND 048.jpg
Mplek ND 048.jpg
Mplek ND 049.jpg
Mplek ND 049.jpg
Mplek ND 050.jpg
Mplek ND 050.jpg
Mplek ND 051.jpg
Mplek ND 051.jpg
Mplek ND 052.jpg
Mplek ND 052.jpg
Mplek ND 053.jpg
Mplek ND 053.jpg
Mplek ND 054.jpg
Mplek ND 054.jpg
Mplek ND 055.jpg
Mplek ND 055.jpg
Mplek ND 056.jpg
Mplek ND 056.jpg
Mplek ND 057.jpg
Mplek ND 057.jpg
Mplek ND 058.jpg
Mplek ND 058.jpg
Mplek ND 059.jpg
Mplek ND 059.jpg
Mplek ND 060.jpg
Mplek ND 060.jpg
Mplek ND 061.jpg
Mplek ND 061.jpg
Mplek ND 062.jpg
Mplek ND 062.jpg
Mplek ND 063.jpg
Mplek ND 063.jpg
Mplek ND 064.jpg
Mplek ND 064.jpg
Mplek ND 065.jpg
Mplek ND 065.jpg
Mplek ND 066.jpg
Mplek ND 066.jpg
Mplek ND 067.jpg
Mplek ND 067.jpg
Mplek ND 068.jpg
Mplek ND 068.jpg
Mplek ND 069.jpg
Mplek ND 069.jpg
Mplek ND 070.jpg
Mplek ND 070.jpg
Mplek ND 071.jpg
Mplek ND 071.jpg
Mplek ND 072.jpg
Mplek ND 072.jpg
Mplek ND 073.jpg
Mplek ND 073.jpg
Mplek ND 074.jpg
Mplek ND 074.jpg
Mplek ND 075.jpg
Mplek ND 075.jpg
Mplek ND 076.jpg
Mplek ND 076.jpg
Mplek ND 077.jpg
Mplek ND 077.jpg
Mplek ND 078.jpg
Mplek ND 078.jpg
Mplek ND 079.jpg
Mplek ND 079.jpg
Mplek ND 080.jpg
Mplek ND 080.jpg
Mplek ND 081.jpg
Mplek ND 081.jpg
Mplek ND 082.jpg
Mplek ND 082.jpg
Mplek ND 083.jpg
Mplek ND 083.jpg
Mplek ND 084.jpg
Mplek ND 084.jpg
Mplek ND 085.jpg
Mplek ND 085.jpg
Mplek ND 086.jpg
Mplek ND 086.jpg
Mplek ND 087.jpg
Mplek ND 087.jpg
Mplek ND 088.jpg
Mplek ND 088.jpg
Mplek ND 089.jpg
Mplek ND 089.jpg
Mplek ND 090.jpg
Mplek ND 090.jpg
Mplek ND 091.jpg
Mplek ND 091.jpg
Mplek ND 092.jpg
Mplek ND 092.jpg
Mplek ND 093.jpg
Mplek ND 093.jpg
Mplek ND 094.jpg
Mplek ND 094.jpg
Mplek ND 095.jpg
Mplek ND 095.jpg
Mplek ND 096.jpg
Mplek ND 096.jpg
Mplek ND 097.jpg
Mplek ND 097.jpg
Mplek ND 098.jpg
Mplek ND 098.jpg
Mplek ND 099.jpg
Mplek ND 099.jpg
Mplek ND 100.jpg
Mplek ND 100.jpg
Mplek ND 101.jpg
Mplek ND 101.jpg
Mplek ND 102.jpg
Mplek ND 102.jpg
Mplek ND 103.jpg
Mplek ND 103.jpg
Mplek ND 104.jpg
Mplek ND 104.jpg
Mplek ND 105.jpg
Mplek ND 105.jpg
Mplek ND 106.jpg
Mplek ND 106.jpg
Mplek ND 107.jpg
Mplek ND 107.jpg
Mplek ND 108.jpg
Mplek ND 108.jpg
Mplek ND 109.jpg
Mplek ND 109.jpg
Mplek ND 110.jpg
Mplek ND 110.jpg
Mplek ND 111.jpg
Mplek ND 111.jpg
Mplek ND 112.jpg
Mplek ND 112.jpg
Mplek ND 113.jpg
Mplek ND 113.jpg
Mplek ND 114.jpg
Mplek ND 114.jpg
Mplek ND 115.jpg
Mplek ND 115.jpg
Mplek ND 116.jpg
Mplek ND 116.jpg
Mplek ND 117.jpg
Mplek ND 117.jpg
Mplek ND 118.jpg
Mplek ND 118.jpg
Mplek ND 119.jpg
Mplek ND 119.jpg
Mplek ND 120.jpg
Mplek ND 120.jpg