Μεγάλος Μπλεκ

Μηνιαία έκδοση, μεγάλο σχήμα.

Κυκλοφόρησαν 74 τεύχη. Με τους:

Μπλέκ, Ζαγκόρ, Ρίνγκο, το παιδί Φάντασμα, Galaz, Καραμπίνας Σλίμ, Δίκαιος κ.α

Εξώφυλλα Μεγάλου  Μπλεκ.
Blek M 1971 07.jpg
Blek M 1971 07.jpg
Blek M 1972 09.jpg
Blek M 1972 09.jpg
Blek M 1972 10.jpg
Blek M 1972 10.jpg
Blek M 1972 11.jpg
Blek M 1972 11.jpg
Blek M 1972 12.jpg
Blek M 1972 12.jpg
Blek M 1973 01.jpg
Blek M 1973 01.jpg
Blek M 1973 02.jpg
Blek M 1973 02.jpg
Blek M 1973 04.jpg
Blek M 1973 04.jpg
Blek M 1973 05.jpg
Blek M 1973 05.jpg
Blek M 1973 06.jpg
Blek M 1973 06.jpg
Blek M 1973 10.jpg
Blek M 1973 10.jpg
Blek M 1973 11.jpg
Blek M 1973 11.jpg
Blek M 1973 12.jpg
Blek M 1973 12.jpg
Blek M 1974 01.jpg
Blek M 1974 01.jpg
Blek M 1974 03.jpg
Blek M 1974 03.jpg
Blek M 1974 04.jpg
Blek M 1974 04.jpg
Blek M 1974 05.jpg
Blek M 1974 05.jpg
Blek M 1974 06.jpg
Blek M 1974 06.jpg
Blek M 1974 07.jpg
Blek M 1974 07.jpg
Blek M 1974 08.jpg
Blek M 1974 08.jpg
Blek M 1974 09.jpg
Blek M 1974 09.jpg
Blek M 1974 10.jpg
Blek M 1974 10.jpg
Blek M 1974 11.jpg
Blek M 1974 11.jpg
Blek M 1975 02.jpg
Blek M 1975 02.jpg
Blek M 1975 03.jpg
Blek M 1975 03.jpg
Blek M 1975 04.jpg
Blek M 1975 04.jpg
Blek M 1975 06.jpg
Blek M 1975 06.jpg
Blek M 1975 07.jpg
Blek M 1975 07.jpg
Blek M 1975 08.jpg
Blek M 1975 08.jpg
Blek M 1975 11.jpg
Blek M 1975 11.jpg
Blek M 1975 12.jpg
Blek M 1975 12.jpg
Blek M 1976 01.jpg
Blek M 1976 01.jpg
Blek M 1976 03.jpg
Blek M 1976 03.jpg
Blek M 1976 05.jpg
Blek M 1976 05.jpg
Blek M 1976 08.jpg
Blek M 1976 08.jpg
Blek M 1976 10.jpg
Blek M 1976 10.jpg
Blek M 1976 11.jpg
Blek M 1976 11.jpg
Blek M 1976 12.jpg
Blek M 1976 12.jpg
Blek M 1977 01 .jpg
Blek M 1977 01 .jpg
Blek M 1977 02.jpg
Blek M 1977 02.jpg


Επιστροφή στους Μπλεκ Ζαγκόρ Όμπραξ